Sök lediga tider

Sök här

Använd "Alviks Medborgarhus" som anläggning. Brommasalen, Mossen och Nockebysalen visas direkt. Kontakta oss om andra lokaler

Gör boknings-förfrågan här

FHP

Riktlinjer 0-taxa

0taxabildStockholms Stad har utarbetat regler för 0-taxerad barn och ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler, skolor och Kulturhus.

Syftet med 0-taxan är att stödja den fritidsverksamhet som stockholmsföreningar bedriver för barn och ungdommar i åldrarna 7 – 20 år. Åldrarna 0 – 6 år omfattas inte.  Idrottsförvaltningen har utarbetat en praxis som tillämpas och som ej finns nedskriven på någon av stadens hemsidor. Denna sida skall ses som Alviks Kulturhus tolkning av vad som gäller.

 

 

Alviks Kulturhus tillämpar följande riktlinjer. Vid tveksamheter rådgör med idrottsförvaltningen. Vi uppdaterar riktlinjerna vid behov.

0-taxa finns även för AA/NN-grupper och handikappföreningar.

Stockholms Stad betalar Alviks Kulturhus en ersättning per timme för 0-taxad verksahhet. Det är därför Stockholms Stad som ytterst beslutar om en viss verksamhet är berättigad för 0-taxa. All verksamhet som Stockholms Stad INTE godkänner som 0-taxa kommer Alviks Kulturhus att fakturera enligt ordinarie prislista. Idrottsförvaltningen bestämmer vid bokningen vad som gäller.

 

Grundläggande krav på föreningen

1. Föreningen har minst 20 medlemmar i åldrarna 7-20 år, varav majoriteten är boende i Stockholms Stad.

2. Föreningen är uppbyggd enligt i Sverige vedertagna demokratiska principer och tar inte ställning mot demokrati.

3. Föreningar i vars verksamhet inslag ingår som kan verka kränkande mot enskilda eller grupp på grund av religiös, politisk, etnisk, köns- eller sexuell tillhörighet äger inte rätt till 0-taxa.

4. Föreningen har eget plus- eller bankgiro i föreningens namn

5. Föreningen har ett organisationsnummer i föreningens namn

6. Föreningens verksamhet är inte av kommersiell karaktär

7. 0-taxa tillämpas ej vid verksamheter med alkoholförtäring

8. 0-taxa beviljas under förutsättning att den årliga registreringsavgiften betalas till Stockholms Stad före första upplåtelsetillfället.

9. I lokalena accepteras inte drogpropaganda eller legalisering  av narkotika.

 

Vad får man göra resp. inte göra när det gäller 0-taxa?

10. Vid tillställningar där man tar inträde gäller inte 0-taxan.

11. 0-taxa gäller om en förening har en cafeteria vid en tillställning och överstottet går till klubbkassan.

12. 0-taxa gäller endast vid barn- och undomar som utövar ordinarie verksamhet.

13. 0-taxa gäller ej om det är fler vuxna än barn i lokalen samtidigt