Sök lediga tider

Sök här

Använd "Alviks Medborgarhus" som anläggning. Brommasalen, Mossen och Nockebysalen visas direkt. Kontakta oss om andra lokaler

Gör boknings-förfrågan här

FHP

Lokaler

Tre salar kan bokas: Brommasalen, Nocksbysalen, Mossen, Biblan och Vinden.
Beskrivning

yta, m2 max pers sittande vid bord
Bromma 280 300 150
Nockeby 140 100 100
Mossen 94 50 40

 

Brommasalen

Brommasalen är en stor samlingsal som är lämplig för fest, konferens, konsert, seminarier, teater m.m.

Salens area är 280 m2 inkl. en scen som är 9×9 m2. Det maximala antalet personer som kan vistas i lokalen är 200. 150 personer sittande vid bord eller vid biografmöblering.

Festbokning lördag & söndag kl. 11.00-04.00.
Möblering, förberedelse och städning sker inom den bokade tiden.

Vid festbokning ska kontrakt skrivas med Alviks Kulturhus.

Depositionsavgift vid fester är minst 5 000 kr och högst 15000 kr.

Vid bokning efter kl 01.00 tillkommer en städavgift på 2000 kr om festen är av kommersiell karaktär, om festen är privat så är städavgiften 1500kr.

 

Nockebysalen

Nockebysalen är vår mellanstora lokal som är lämplig för fest, konferens, konsert, seminarier, teater m.m.

Arean är 140 m2 inklusive en scen 6×3 m2. Det maximala antalet personer
som kan vistas i lokalen är 100. 70 personer sittande vid bord eller vid biograf möblering.

Festbokning lördag & söndag 11.00-04.00.
Möblering och förberedelse respektive iordningställande och städning ingår i den bokade tiden.
Vid festbokning ska kontrakt skrivas med Alviks Kulturhus.
Depositionsavgift vid fest är minst 3000 kr och högst 10000 kr.
Vid festbokning ska kontrakt skrivas med Alviks Kulturhus.

Vid bokning efter kl 01.00 tillkommer en städavgift på 1 300 kr om festen är av kommersiell karaktär och 1000 kr om festen är privat.

 

Mossen

Vår lilla samlingsal är lämplig för konferens, seminarier, studiecirkelar m.m. (mossen hyrs inte till fester).

Lokalens area är 94 m2. Maximalt antal personer som kan vara i lokalen är 50. 40 personer sittande vid bord eller vid biografmöblering.

 

 

Loge

Används som loge för gästande orkestrar och uppträdande grupper i samband med bokning av Brommasalen.