Sök lediga tider

Sök här

Använd "Alviks Medborgarhus" som anläggning. Brommasalen, Mossen och Nockebysalen visas direkt. Kontakta oss om andra lokaler

Gör boknings-förfrågan här

FHP

Om

Välkommen till Alviks Kulturhus!

Alviks Kulturhus har lokaler att hyra ut till föreningar och
andra. Här kan hållas konferenser, möten, fester, dansskolor med mera. Såväl verksamhet för vuxna som av kommun prioriterad verksamhet för unga och pensionärer. Se info ovan i flikarna för Bokning, Lokaler, Huset, Evenemang, Kunder m fl, Medlem och Kontakt.

 

 

 

FÖRENINGSRÅDET

Föreningsrådet Alviks Kulturhus är en ideell förening som bildades
26 oktober 2010 med syftet att i Alviks Medborgarhus ansvara för uthyrning, drift och underhåll av lokalerna, utveckla verksamheten samt stödja medlemmarna på olika sätt. 2011 och 2012 var försöksperiod och i oktober 2013 blev föreningen huvudman.

 

MEDLEMMARNA

Medlemmarna i Alviks Kulturhus består av föreningar och styrelsen
sätts samman av representanter från medlemsföreningarna. Föreningar som
fortlöpande vill utnyttja lokalerna och som vill påverka verksamheten kan söka medlemskap.

 

STYRELSEN

Ni kommer i kontakt med styrelsen genom e-post till styrelsen@alvikskulturhus.se.

Föreståndaren German Castillo har telefon 076-4669888 och
mejl forestandaren@alvikskulturhus.se.

STYRELSE
ordförande
vice ordförande
sekreterare
kassör Mona Riften Klubb Söderträffen
ledamöter
Karl-Axel Karlsson Västbergaträffen
Valberedning Tage Stödberg Sammankallande
Laila Perman
Revisorer Tommy Nordman Extern revisor
Hans Edenhammar Föreningens revisor
Hans Elmstedt  Suppleant
ARBETSGRUPPER
Programverksamhet Evenemang i egen regi Karl-Axel Karlsson
Hyresverksamheten Medlemsservice och uthyrningsverksamhet
Personal

KOMMUNEN

I februari 2013 beslutade Kulturnämnden i Stockholm att
föreningen Alviks Kulturhus skall ansvara för samlingslokalerna i Alviks Medborgarhus och ta över driften av verksamheten.