Sök lediga tider

Sök här

Använd "Alviks Medborgarhus" som anläggning. Brommasalen, Mossen och Nockebysalen visas direkt. Kontakta oss om andra lokaler

Gör boknings-förfrågan här

FHP

Alkoholtillstånd

Stockholm Stads Råd och anvisningar för tillfällig servering av spritdrycker, vin och starköl till slutet sällskap

Tillståndsenheten vid socialförvaltningen ansvarar för utredning av serveringstillstånd av alkohol på restauranger, nattklubbar och festvåningar i Stockholms stad. Serveringstillstånd krävs i de flesta sammanhang för att få sälja och servera spritdrycker, starköl, vin och andra jästa alkoholdrycker.

För rätt till servering av spritdrycker, vin och starköl till slutet sällskap krävs tillstånd enligt alkohollagen (1994:1738). Ansökan om tillstånd görs till kommunen, som också har tillsynsansvar. Ansökan bör lämnas in till kommunen senast 8 dagar innan tillställningen skall äga rum. Kommunen kan kräva att ytterligare upplysningar skall lämnas.

 

Slutet sällskap

Vid prövning av serveringstillstånd skall det slutna sällskapet uppfylla följande krav:

1. Slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse i förening, företag eller annan sammanslutning utöver den ifrågavarande tillställningen.

2. Innan tillställningen börjar skall arrangören veta vilka som kommer. Detta innebär att
förhandsanmälan skall ske.

3. Serveringslokalen får inte vara öppen för insläpp av nya gäster under pågående tillställning. Det förhållandet att föreningen börjar ta inträdesavgift och att lokalen är öppen för nya gäster under tiden tillställningen pågår anses som servering till allmänheten.

4. Annonsering i massmedia, på informationstavlor, i flygblad eller liknande är inte tillåtet.

5. Lagad mat skall serveras vid tillställningen.

6.. Serveringsstället skall vara utrymt senast 30 minuter efter serveringstidens utgång.

 

Förening

Förening som söker tillstånd skall ha stadgar. Till ansökan skall om kommunen begär detta bifogas:

1. Stadgar

2. Senaste verksamhetsberättelsen

3. Protokoll som utvisar styrelsens sammansättning och vem som tecknas föreningens firma.

 

Serveringsregler mm

I alkohollagen finns regler om lättdrycker, inköp av alkoholdrycker, serverings- och stängningstider, animeringsförbud, förvarings- och förtäringsförbud, tillsyn mm. Se bla ”Anvisningar för sluten servering”.

Tillståndsenheten lämnar ytterligare upplysningar om de regler som gäller i samband med servering.