Sök lediga tider

Sök här

Använd "Alviks Medborgarhus" som anläggning. Brommasalen, Mossen och Nockebysalen visas direkt. Kontakta oss om andra lokaler

Gör boknings-förfrågan här

FHP

Dokument

Populära dokument

Stadgar antagna 20170511
Akh-Medlemsansökan
Registreringsbevis

Firmatecknare

Konstituerande möte 2018-03-26

ÅRSMÖTE, föreningsråd:

2017-05-11 Protokoll-extra ÅM-20170511

2017-03-30 Protokoll ÅM 20170330

2016-03-31 AKH-ÅM-Pr-20160331

2015-03-31 Protokoll ÅM 20150331

2014.03.31 Årsmöte 20140331

2014.02.06 Extra Årsmöte 20140206
2013.08.28 Årsmöte 20130828
2013.03.26 Årsmöte 20130326
2012.03.29 Protokoll Presentation
2011.10.20 Protokoll Presentation
2011.06.16 Protokoll Presentation Stadgar1 Stadgar2
2011.02.21 Protokoll
2010.10.26 Protokoll Kallelse Presentation Blandad Info1 Blandad Info2
2010.06.03 Protokoll

 

Styrelseprotokoll
2014 2013 2012 äldre
01.2702.2604.0804.2205.19

06.18

10.23

11.05

12.19
11.27
10.09
09.11


08.26
06.24

05.30
05.08
04.16 B
04.16 A
03.25
03.04
02.06
01.15
11.29
11.07
10.16
09.24
09.10
08.29
06.19
05.24
04.25
04.02 B
04.02 A
03.12
02.20
01.30
01.21
01.12
12.08
11.17
11.02
10.19
09.28
09.15
08.25
05.19
05.05
04.06
03.22
03.1011.18

UPPFÖLJNING

 

Årsredovisning
2013 Redovisning2012 Redovisning
2012 Revision E
2012 Revision V
2011
V-plan20152013-2015
2013 kultur
2012
2011
Budget201520142013
2012

Interna instruktioner och mallar

instruktion ”Hot och våld”
Akh-Instruktion – Medlemsansökan
Instruktion Uppdatering av Dagens Aktiviterer
manual fhp konto

Revisionsplan

allmän Word

Utgiftsredovisning
Protokoll styrelse
Avtalsmall produkter/tjänster

Tidrapport anställda (pdf) Tidrapport anställda (xls)

 

 

Folketshus och parker avtal 2013

Folkrörelseavtal 2013, Supplement

AVTAL
Samverkansavtal för samlingslokalen under försöksperioden 110701-121231
Avtalet
Bilaga 1: Riktlinjer för allmänna samlingslokaler.
Bilaga 2: Förvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan.
Bilaga 3: Lokal Hot- och våldsplan.
Bilaga 4: Protokoll från senaste skyddsrond.
Bilaga 5: Kopia på hyresavtal mellan FSK och kulturftörvaltningen gällande Alviks Medborgarhus.
Bilaga 6: Ritning över vilka ytor som ingår i Alviks Medborgarhus och vilka ytor som föreningen har skyldighet att upplåta för samlingslokalverksamhet.
Bilaga 7: Överenskommelse om att föreningen avstår från indirekt besittningsskydd för Alviks Medborgarhus.
Bilaga 8: Besiktningsprotokoll.
Bilaga 9: Elrevision
Bilaga 10: AK.120925.inventarium
Bilaga 11: Förteckning över gällande avtal för telefon, TV, IT-utrustning, kopiator, larm, bevakning, städning med mera vid Alviks Medborgarhus