Villkor för användning & Varumärken

Vidstående logotyp är ett varumärke som tillhör Alviks Kulturhus.

Alla, även andra produkter eller tjänster som nämns i informationen under denna www-adress är varumärken som tillhör respektive företag.

Alla bilder under denna www-adress tillhör Alviks Kulturhus eller är licenserade från andra företag.

Användning

Om inte annat anges på andra ställen under denna www-adress, är en person bemyndigad att läsa, kopiera, skriva ut och distribuera information som publicerats av Alviks Kulturhus under denna www-adress, förutsatt är att det är för personligt bruk eller för icke-kommersiellt bruk alternativt för kännedom samt att det i samtliga fall hänvisas till Alviks Kulturhus när informationen används.
Information policy
Information under denna www-adress tillhandahålls ”i befintligt skick” utan några garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive men inte begränsat till, underförstådda garantier för lämplighet för ett visst ändamål.

Informationen häri kan innehålla felaktigheter och/eller tryckfel. Förändringar kan göras av information och ändras fortlöpande i nya utgåvor av denna information. Alviks Kulturhus kan göra förbättringar eller ändringar i produkter eller tjänster som beskrivs i denna publikation när som helst utan förvarning.