Sök lediga tider

Sök här

Använd "Alviks Medborgarhus" som anläggning. Brommasalen, Mossen och Nockebysalen visas direkt. Kontakta oss om andra lokaler

Gör boknings-förfrågan här

FHP

Betalningsvillkor

 Betalningsvillkor (tillfälligt bokade gäster)

 • Efter bokningsförfrågan skickas ett bokningserbjudande om önskade tider finns tillgängliga.
 • Bokningsavgiften ska vara betald vid det förfallodatum och med den referens som finns specificerad i ditt bokningserbjudande. Bokningsavgiften återbetalas ej vid avbokning.  Vid avbokning senare än 30 dagar innan bokningsdatum återbetalas ej fakturan.
 • Vi fakturerar dig en depositionsavgift som återbetalas efter tillställning. Alviks Kulturhus förbehåller sig rätten av dra av uppkomna kostnader från depositionsavgiften innan återbetalningen. Vid t. ex skadegörelse eller tidsöverdrag på bokad tid dras kostnaden av från depositionen. Du blir informerad om uppkomna kostnader i samband med genomgång av lokalbesiktningsprotokollet vid slutet av din bokning.
 • För återbetalning av depositionsavgiften behöver du inkomma med namn och kontonummer för insättningen.
 • Vi fakturerar bokad tid baserad på bokningsbekräftelsen. Du disponerar lokalen den tid som du betalar för. 
 • Ombokning av tid och eller datum kan innebära att vi tar ut en ombokningsavgift.
 • Priset baserar sig på aktuell prislista.
 • Fakturan kan innehålla överenskomna tillägg/tilläggstjänster, i övrigt faktureras detta separat.
 •  Full betalning av fakturan ska vara oss tillhanda senast på specificerad förfallodag med fakturanummer som referens.
 • Vid bokning kortare tid än 30 dagar före hyrestillfället erläggs full betalning av fakturan som godkännande av ditt bokningserbjudande. Fakturan återbetalas ej vid avbokning.   
 • Om fakturan inte betalas i tid har vi rätt att begära förskottsbetalning eller annan godtagbar säkerhet. Om betalning sker enligt villkoren under 6 månader betalar vi tillbaka säkerheten eller upphör med kravet på förskott. 

 

Betalningsvillkor (långtidsbokade kunder)

 • Föreningar kan i vissa fall ansöka om bidrag från staden. Kontakta oss för mer information.
 • Långtidsbokade föreningar faktureras i början av månaden med betalningstid 30 dagar på faktura.
 • Alviks Kulturhus förbehåller sig rätten att vid utebliven betalning av månadsfaktura avboka resterande bokade tider.
 • Vi kan i speciella fall erbjuda en avbetalningsplan. Planen måste då strikt följas. Avvikelse från från planen innebär att omedelbar betalning krävs.
 • Om avtalad fakturering uteblir, och det beror på omständigheter som vi kan kontrollera, kräver vi inte betalning för fordringar som är äldre än 12 månader.
 • Vi informerar tydligt på vår webbplats om dina rättigheter som konsument, hur du skall gå tillväga för att lämna klagomål, få information eller tvistlösning.

Money bag with US dollar sign icon, icon cartoon