Sök lediga tider

Sök här

Använd "Alviks Medborgarhus" som anläggning. Brommasalen, Mossen och Nockebysalen visas direkt. Kontakta oss om andra lokaler

Gör boknings-förfrågan här

FHP

Betalningsvillkor

Information om betalningsvillkor

 • Efter bokningsförfrågan skickas ett bokningserbjudande om önskade tider finns tillgängliga.
 • För att säkerställa bokning ska Bokningsavgift 550 kronor inbetalas till Bg 722-0676 eller Swish 123 287 5433.
 • Vi skickar en bokningsbekräftelse.
 • Vi fakturerar bokad tid baserad på bokningsbekräftelsen.  
 • Skulle ombokning av tid och eller datum önskas tar vi ut en ombokningsavgift per ombokningstillfälle.
 • Bokningsavgift återbetalas ej vid avbokning.
 • Priset baserar sig på prislistan publicerad på vår webbplats.
 • Fakturan kommer även att innehålla överenskomna tillägg/tilläggstjänster.
 •  Full betalning skall vara oss tillhanda senast på avtalad förfallodag.
 • A. Förskottsbetalning skall vara oss tillhanda senast 30 dagar före hyrestillfället, i annat fall annulleras bokningen automatiskt. Gäller vid festbokningar, nya kunder och om tidigare fakturerade hyror inte betalats. Vid bokning kortare tid än 30 dagar före hyrestillfället betalas hela hyran på en gång.  Tillgång till lokalerna nekas alltid om fakturan inte är bokförd på vårt konto vid hyrestidens början.
 •  B. Betalning i efterskott. Förfallodatum infaller 30 dagar efter att vi skickat fakturan. Gäller för avtalskunder som återkommande hyr hos oss.
 • Om fakturan inte betalas i tid har vi rätt att begära förskottsbetalning eller annan godtagbar säkerhet. Om betalning sker enligt villkoren under 6 månader betalar vi tillbaka säkerheten eller upphör med kravet på förskott. 
 • Efter förfallodatum skickas en påminnelse om utebliven betalning efter 5 dagar. Betalas inte denna kommer ärende att upprättas hos Kronofogdemyndigheten för indrivning av förfallna fakturor.
 • Föreningar kan i vissa fall ansöka om bidrag från staden. Kontakta oss för mer information.
 • Vi kan i speciella fall erbjuda en avbetalningsplan. Planen måste då strikt följas. Avvikelse från från planen innebär att omedelbar betalning krävs.
 • Om avtalad fakturering uteblir, och det beror på omständigheter som vi kan kontrollera, kräver vi inte betalning för fordringar som är äldre än 12 månader.
 • Vi informerar tydligt på vår webbplats om dina rättigheter som konsument, hur du skall gå tillväga för att lämna klagomål, få information eller tvistlösning.