Okategoriserade

Tedans

Storband20220423Ladda ner

Musik café

Café Alvik

 

Fredagen den 24 januari spelar

Patrick Eklöf

  • Social samvaro med möjlighet till dans mellan 13,00-16,00
  • Kaffe och kaka i entrépriset
  • Smörgås, 20 kr
  •  Ost tallrik med dryck, 50 kr

Kom och dansa och njut av en härlig eftermiddag.

Låt Brommasalen bli den naturliga mötesplatsen varje fredag!

Välkomna!

 

Betala bokningsavgift

Din bokningsavgift finns specificerad i ditt bokningserbjudande. Du betalar bokningsavgiften via swish 123 287 54 33 eller via bankgiro 722-0676. Kom ihåg att ange ditt boknings-ID.

Bokningsavgiften återbetalas ej vid eventuell avbokning.

 

Ansökningsperiod LBK

Ansökan för långtidsbokning skall vara oss tillhanda senast den 15 april 2019. 

Vill du ha blanketten mailad till dig så skicka ett mail till forestandaren@alvikskulturhus.se

Du kan hämta en papperskopia på kansliet på vardagar mellan 9,00-14,00.

För att hämta blanketten från hemsidan;

  1. Klicka på ”Ladda ner” nedan
  2. Öppna upp eller spara den på din dator.
  3. Aktivera redigeringsläge
  4. Fyll i ansökan (använd fältet högst upp)
  5. Använd ”Spara som” märk med ditt kundnummer
  6. Maila den till forestandaren@alvikskulturhus.se

Vi återkommer med bokningsbesked senast den 15 maj 2019

 

Med varma hälsningarMalin Johnsson

Ansökan LBK HemsidanLadda ner

Bokningsavgift

Vi inför en bokningsavgift på 550kr. Denna avgift räknas av vid faktureringen. Avgiften gäller vid all bokning, även vid bokning av 0-taxa. Bokningsavgiften betalas i samband med bokningen och återbetalas ej vid en avbokning. Vi jobbar med att ta fram detaljerade regler.

Orsaken till bokningsavgiften är att vi har många som avbokar vilket leder till stor arbetsbelastning för våra anställda.

Styrelsen

Ändrade regler för bokning av lokaler

Från och med den 1 mars 2013 skall all bokning av tider ske via Alviks Kulturhus. Möjligheten att boka själv via bokningscentralen kommer att upphöra. Bokningen görs via bokningsförfrågan på denna hemsidan eller under telefontid Måndag till Torsdag klockan 14:00 – 16:00.

Orsaken till denna förändring är att underlätta planeringen och öka nyttjadegraden av lokalerna. Samtidigt förenklas hanteringen avsevärt för alla då det i fortsättningen endast finns Alviks kulturhus att vända sig till.

För bokning av 0-taxering gäller att dessa inte kan bokas tidigare än 10 dagar i förväg.

 

Styrelsen

Information angående övertagandet

Information till Medlemsföreningarna. Styrelsen för Alviks Kulturhus vill ge våra medlemsföreningar en kort lägesrapport om arbetet med övertagandet av den kommunala verksamheten.

 

 

Arbetet pågår för fullt och siktet är inställt på ett fullt övertagande av verksamheten, i enlighet med tidigare planering, den 1 januari 2013.

 

 

Detta innebär att det är mycket arbete nu med det som skall etableras och skapas, för att få den löpande verksamheten att fungera.

 

 

Arbete med utveckling av verksamheten är i full gång och inom kort hoppas vi kunna dra igång egna arrangemang.

 

 

Ny ljudanläggning har beställts till Brommasalen och Nockebysalen.

Föreningen skall överta timanställd personal under september månad. En förutsättning för verksamhetsutveckling är en utveckling på personalsidan.

 

 

Den nuvarande personalen måste ha förstärkning för de administrativa uppgifterna i nuläget och för att göra de nödvändiga utredningar som krävs för att skapa realistiska bedömningar för utveckling. Fakturering, bokföring och lönehantering kommer vi därför att lägga ut på en underleverantör.

 

 

Ett samarbete kommer att inledas med riksorganisationen Folkets Hus och Parker, där vi bl.a. kommer att få hjälp med kollektivavtal, medlemsförsäkringar, upphandlingspool, underhållsfrågor, bidragsansökningar, m.m.

 

 

Hyresavtalet löper ut den 1 juli 2013. Uppsägningstiden är nio månader. Stockholm Stad kommer att säga upp hyreskontraktet den 30 september 2012. Nytt hyresavtal skall tecknas mellan Fastighetskontoret och föreningen. Förhandlingar kommer att starta under hösten. Ett övergångsavtal kommer att skrivas och ansökan om kommunalt bidrag för 2013 har lämnas in.

 

 

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss via e-post på nedanstående adress.

 

 

Med vänlig hälsning

 

 

Styrelsen Alviks Kulturhus styrelsen@alvikskulturhus.se

Intensivt arbete med ansökningar

Nu arbetar vi förhögtryck med att fördela tider till de klubbar som lämnat in sin ansökan. Vid sista ansökningsdagen 15 April hade 50 ansökningar från privata hyresgäster och 82 ansökningar från olika föreningar inkommit till vår expedition.

 

Alla kan inte räkna med att få önskade tider. Fördelningen sker enligt de regler och rutiner som gäller. Nytt för i år är att medlemmar har företräde i vissa lägen.

 

Den 1 juni kommer fördelningen att vara klar. Vi ber er att inte ringa och fråga hur det går. Vi behöver arbetsro för att det skall bli så bra som möjligt.

 

Styrelsen