Information angående övertagandet

Information till Medlemsföreningarna.
Styrelsen för Alviks Kulturhus vill ge våra medlemsföreningar en kort lägesrapport om arbetet med övertagandet av den kommunala verksamheten.

 

 

Arbetet pågår för fullt och siktet är inställt på ett fullt övertagande av verksamheten, i enlighet med tidigare planering, den 1 januari 2013.

 

 

Detta innebär att det är mycket arbete nu med det som skall etableras och skapas, för att få den löpande verksamheten att fungera.

 

 

Arbete med utveckling av verksamheten är i full gång och inom kort hoppas vi
kunna dra igång egna arrangemang.

 

 

Ny ljudanläggning har beställts till Brommasalen och Nockebysalen.

Föreningen skall överta timanställd personal under september månad. En förutsättning för verksamhetsutveckling är en utveckling på personalsidan.

 

 

Den nuvarande personalen måste ha förstärkning för de administrativa uppgifterna i nuläget och för att göra de nödvändiga utredningar som krävs för att skapa realistiska bedömningar för utveckling. Fakturering, bokföring och lönehantering kommer vi därför att lägga ut på en underleverantör.

 

 

Ett samarbete kommer att inledas med riksorganisationen Folkets Hus och Parker,
där vi bl.a. kommer att få hjälp med kollektivavtal, medlemsförsäkringar, upphandlingspool, underhållsfrågor, bidragsansökningar, m.m.

 

 

Hyresavtalet löper ut den 1 juli 2013. Uppsägningstiden är nio månader. Stockholm Stad kommer att säga upp hyreskontraktet den 30 september 2012. Nytt hyresavtal skall tecknas mellan Fastighetskontoret och föreningen. Förhandlingar kommer att starta under hösten. Ett övergångsavtal kommer att skrivas och ansökan om kommunalt bidrag för 2013 har lämnas in.

 

 

Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta oss via e-post på nedanstående adress.

 

 

Med vänlig hälsning

 

 

Styrelsen
Alviks Kulturhus
styrelsen@alvikskulturhus.se

Kommentarer inaktiverade.