Medlem

Medlemskap är kan sökas av föreningar enligt gällande stadgar och medlemspolicy.

Stadgar antagna 20170511  Medlemspolicy- antagen 2018-02-08

Medlemskapet ger förmåner enligt nedan.

Förmåner
> Möjligt att påverka verksamheten
> Företräde vid bokning i de fall flera önskar hyra lokal vid samma tidpunkt
> Ekonomisk förmån när du hyr samtliga salar för samma tillfälle

Ansök om Medlemskap  genom följande steg:

1. Medlemsansökan sker genom blankett ”” plus angivna bilagor, som sänds in till Alviks Kulturhus.

2. Styrelsen beslutar om medlemskap efter granskning att föreningens verksamhet inte strider mot Alviks kulturhus stadgar. Fram till beslut om medlemskap har inte föreningen någon rösträtt.

3. Efter godkännande av styrelsen faktureras medlemsavgiften och betalas på faktura till Bankgiro 722-0676. (Avgift 2020 500 kr)

Medlemsavgiften gäller kalenderår.

4. Beslutet annonseras på denna sida.

Här finns blankett ”Akh-Medlemsansökan

Medlemmar

Nr   År   Föreningens namn

15 st föreningar har betalat avgift för 2020

02. 2011  Squaredansklubben Seniorerna

03. 2011  BK Två Ess

05. 2011  SPF Bromma

10. 2012  Birka Dansklubb

11. 2012  FKC i Alvik

15. 2014 Svensk-Argentinska Tangoföreningen

16. 2014 Alvik Bridge Club

17. 2014 Klubb Söderträffen

18. 2014 Föreningen Nya Vänner

19. 2016 MMTango

20. 2017 Alviks sportklubb

22. 2018 Cimarron Kulturell grupp

29. 2018 Västerorts Pensionärskör

Föreningar som lämnat

01. 2011  Bromma Folkdansgille (gick ur 2012-03-29)

04. 2011  Stockholmsföreningen Finska krigsbarn (gick ur 2012-01-15)

06. 2011 Kamratföreningen Gamla och Nya Vänner

07. 2011 Stockholms Dansklubb

08. 2011 Bromma Socialdemokrater

09. 2011 Fuerza de los Andes

13. 2013 Buddistiska föreningen Dhammakaya

14. 2013 Sri Lanka Association in Sweden

23. 2018 Komciwan

27. 2017 Entertainment Aid Association

12. 2013 Nigerian Union i Stockholm

26. 2016 Afro Dance Sweden

28. 2018 El Trompo

25. 2018 Al son de la Marinera

21. 2017 Internationella folkdansklubben

24. 2018 Kurdistans Kvinnoförbund