Priser hyra

Priser från den 1a juli 2018. OBS! Pris per timme.

Vänligen se uppdaterad prislista på vår förstasida.

Priserna gäller Ht -18 och Vt-19, med reservation för eventuella prisjusteringar.

Pensionärsföreningar kan få rabatt enligt stadens regler efter ansökan till kommunen.

Barn och ungdomsverksamhet kan omfattas av reglerna för s.k. nolltaxa. Läs vidare om nolltaxa.

Tjänster

Övriga taxor vid hyra eller köp av material och tjänster återfinns på en egen sida.