Om

Välkommen till Alviks Kulturhus!

Alviks Kulturhus har lokaler att hyra ut till såväl föreningar/organisationer som privatpersoner. Våra lokaler är särskilt lämpliga för konferenser, möten, fester, dans med mera. Lokalerna har bredband och WiFi.

Passar såväl verksamhet för vuxna som av kommun prioriterad verksamhet för unga och pensionärer. Se info ovan i flikarna för Bokning, Lokaler, Huset, Evenemang, Kunder m fl, Medlem och Kontakt.

FÖRENINGSRÅDET

Föreningen Alviks Kulturhus är en ideell förening som bildades
26 oktober 2010 med syftet att i Alviks Medborgarhus ansvara för uthyrning, drift och underhåll av lokalerna, utveckla verksamheten samt stödja medlemmarna på olika sätt. 2011 och 2012 var försöksperiod och i oktober 2013 blev föreningen huvudman.

MEDLEMMARNA

Medlemmarna i Alviks Kulturhus består av föreningar med regelbunden verksamhet i Alviks Kulturhus och styrelsen sätts samman av representanter från medlemsföreningarna. Föreningar som fortlöpande vill utnyttja lokalerna och som vill vara med och arbeta utveckla/påverka verksamheten kan söka medlemskap.

STYRELSEN

Ni kommer i kontakt med styrelsen genom e-post till styrelsen@alvikskulturhus.se.

Verksamhetschef Malin Johnsson, telefon 070-765 3013 och
e-post verksamhetschef@alvikskulturhus.se.

STYRELSE
Ordförande Maria Garcia MMTango
Kassör Kerstin Keller BK Två Ess
Sekreterare Olga Barakina Alviks Sportklubb
Ledamöter Ewa af Hällström Tango Norte
Gun-Brith Larsson Nya Vänner
Louis Grueso Cimarron
Gudrun Lindvall FKC i Alvik
Gunnar Stahre Tango Norte
Valberedning Jan-Erik Plan FKC i Alvik
Karl-Erik Karlsson FKC Alvik
Måns Ivarsson Tango Norte Sammankallande
Revisorer Agne Fredriksson Suppleant
Kylliki Iroegbu Margot Benisch
Personal Malin Johnsson Verksamhetschef

KOMMUNEN

I februari 2013 beslutade Kulturnämnden i Stockholm stad att
föreningen Alviks Kulturhus skall ansvara för samlingslokalerna i Alviks Medborgarhus och ta över driften av verksamheten.