Alkoholtillstånd

Alviks Kulturhus har antagit Folkets Hus och Parkers riksorganisations uthyrningspolicy. I policyn ingår att vi tar avstånd från illegal verksamhet i våra lokaler. Om din tillställning kräver tillstånd för försäljning och servering av alkohol måste du söka detta innan du kan använda Alviks Kulturhus lokaler för ditt arrangemang.

 

Det är tillståndsenheten som ansvarar för behandling av ansökan om serveringstillstånd. Läs mer om olika möjligheter på www.stockholm.se

 

Serveringstillstånd till allmänheten;

 

En tillställning som annonseras i tidningar eller på sociala medier.

En tillställning med entréavgift  och alkoholförsäljning.

En tillställning där gästerna inte är registrerade i förväg.

 

Serveringstillstånd för slutna sällskap;

 

Besökarna ska ha någon form av gemensamt intresse utöver den aktuella tillställningen. Arrangören ska i förväg veta vilka gäster som kommer till lokalen. Gästlista ska finnas lätt tillgänglig under tillställningens gång. Endast besökare på gästlista får befinna sig i lokalen.

Nya gäster får ej släppas in under tillställningens gång. 

Alkoholhaltiga drycker får ej säljas med vinstintresse.

 

Serveringstillståndet ska visas för ansvarig personal från Alviks Kulturhus i samband med kontraktsskrivningen två veckor innan bokningstillfället. Om ditt tillstånd inte överensstämmer med tiden och adressen för bokningen så godkänner vi det inte. Tänk på att söka tillstånd i god tid innan ditt arrangemang.

Alviks Kulturhus förbehåller sig rätten att tillsätta det antal säkerhetsvakter vi anser vara behövligt för arrangemanget. Kostnaden för detta faktureras kunden. Tänk på att ditt tillstånd kan innehålla föreläggande om antal ordningsvakter, detta måste du ordna med själv utöver den säkerhetspersonal från Alviks Kulturhus.

vinflaska