Sök lediga tider

Sök här

Använd "Alviks Medborgarhus" som anläggning. Brommasalen, Mossen och Nockebysalen visas direkt. Kontakta oss om andra lokaler

Gör boknings-förfrågan här

FHP

Dokument

Populära dokument

Stadgar antagna 20170511
Akh-Medlemsansökan
Registreringsbevis

Akh-Verksamhetsplan 2019

Förslag till Budget-2019

Firmatecknare

Konstituerande möte 2018-03-26

ÅRSMÖTESPROTOKOLL

2018-03-26 Protokoll-ÅM-20180326

2018-03-26  Akh-Spec – Bilaga 4-2017, Komplettering § 7

2017-05-11 Protokoll-extra ÅM-20170511

2017-03-30 Protokoll ÅM 20170330

2016-03-31 AKH-ÅM-Pr-20160331

Interna instruktioner och mallar

instruktion ”Hot och våld”
Akh-Instruktion – Medlemsansökan
Instruktion Uppdatering av Dagens Aktiviterer
manual fhp konto

Revisionsplan

allmän Word

Utgiftsredovisning
Protokoll styrelse
Avtalsmall produkter/tjänster

Tidrapport anställda (pdf) Tidrapport anställda (xls)

 

Folketshus och parker avtal 2013

Folkrörelseavtal 2013, Supplement

AVTAL
Samverkansavtal för samlingslokalen under försöksperioden 110701-121231
Avtalet
Bilaga 1: Riktlinjer för allmänna samlingslokaler.
Bilaga 2: Förvaltningens Jämställdhets- och mångfaldsplan.
Bilaga 3: Lokal Hot- och våldsplan.
Bilaga 4: Protokoll från senaste skyddsrond.
Bilaga 5: Kopia på hyresavtal mellan FSK och kulturftörvaltningen gällande Alviks Medborgarhus.
Bilaga 6: Ritning över vilka ytor som ingår i Alviks Medborgarhus och vilka ytor som föreningen har skyldighet att upplåta för samlingslokalverksamhet.
Bilaga 7: Överenskommelse om att föreningen avstår från indirekt besittningsskydd för Alviks Medborgarhus.
Bilaga 8: Besiktningsprotokoll.
Bilaga 9: Elrevision
Bilaga 10: AK.120925.inventarium
Bilaga 11: Förteckning över gällande avtal för telefon, TV, IT-utrustning, kopiator, larm, bevakning, städning med mera vid Alviks Medborgarhus