Fördelningsprinciper

Prioritering i samband med bokning sker enligt följande prioriteringsordning.

Prio 1: Lokalförvaltarens egen verksamhet.
Prio 2: Godkända handikapp- barn- och ungdomsföreningar
Prio 3: Subventionerade pensionärsorganisationer
Prio 4: Studieförbund, övriga organisationer
Prio 5: Kommunal verksamhet
Prio 6: Privata hyresgäster och företag