Ansökan om Långtidsbokning

Ni har verksamheterna, vi har lokalerna!

Vi välkomnar nya föreningar att skicka in sina ansökning till oss!

Vill ni bli en av våra medlemsföreningar? Läs mer under fliken ”Medlem”. Där hittar du även ansökningsblanketten för medlemskap.

Senast den 2 maj 2022 behöver vi ha ansökningarna för HT 2022.

Ansökan för långtidsbokning av lokal kan ske från 22 augusti 2022 till 18 dec 2022. Bokningar på helger och helgdagar kan medföra extra kostnader.

Bifoga ansökan i mail till forestandaren@alvikskulturhus.se.

OBS. En blankett önskad sal, dag, tidsperiod och termin. Läs igenom hyresreglerna innan du skickar in ansökan. 

AKH upprättar planeringsschema utifrån önskade dagar och tider.

Besked om era bokade salar, dagar och tider för VT 2022 kommer senast 23 maj 2022.

  • under förutsättning att vi fått en fullständig ansökan och kunnat kommunicera eventuella ändringar i ansökan med er på ett smidigt sätt.

Nedan finns ansökningsblanketten för ansökan om långtidsbokning på Alviks Kulturhus. Ansökan kan både laddas ned, skrivas eller fyllas i direkt. Spara ansökan på din dator i föreningens namn och maila den sedan till oss.

*Ansökan långtidsbokning (Vecka) 1 är en ifyllnadsbar PDF som du enkel kan fylla i på din dator.

*Ansökan långtidsbokning (Vecka) är en ansökan du kan skriva ut och fylla i. Denna ansökan måste du sedan scanna in och skicka till oss. 

Observera att detta är en ansökan. Ni kan komma att bli kontaktade av oss angående viss förändring i era ansökta tider.

Är du intresserad av boka lokal för ett enstaka tillfälle? Skicka en bokningsförfrågan via länken i vänsterspalten.