Bokning- och betalningsregler

 Betalningsvillkor (tillfälligt bokade gäster)

 • Efter bokningsförfrågan skickas ett bokningserbjudande om önskad tid finns tillgänglig.
 • Bokningsavgiften ska vara betald vid fakturans förfallodatum. Bokningsavgiften återbetalas ej vid avbokning.  Vid avbokning senare än 30 dagar innan bokningsdatum återbetalas ej fakturan.
 • Vi fakturerar dig en depositionsavgift som återbetalas efter tillställning. Alviks Kulturhus förbehåller sig rätten av dra av uppkomna kostnader från depositionsavgiften innan återbetalningen. Vid t. ex skadegörelse eller tidsöverdrag på bokad tid dras kostnaden  från depositionen. Du blir informerad om uppkomna kostnader i samband med lokalbesiktningen vid slutet av din bokning.
 • För återbetalning av depositionsavgiften behöver du inkomma med namn och kontonummer för insättningen senast tre månader efter ditt bokade datum.
 • Vi fakturerar bokad tid baserad på bokningsbekräftelsen. Du disponerar lokalen den tid som du betalar för. 
 • Ombokning av tid och eller datum kan innebära att vi tar ut en ombokningsavgift. Ombokning mailas till forestandaren@alvikskulturhus.se. Uppge alltid fullständigt namn, bokningsnummer och telefonnummer.
 • Priset baserar sig på aktuella prislistor.
 • Fakturan ska innehålla överenskomna tillägg/tilläggstjänster.
 •  Full betalning av fakturan ska vara oss tillhanda senast på fakturan specificerad förfallodag med fakturanummer som referens. Alviks Kulturhus förbehåller sig rätten av annullera bokningar som inte betalas enligt ovanstående.
 • Vid bokning kortare tid än 30 dagar före hyrestillfället erläggs full betalning av fakturan som godkännande av ditt bokningserbjudande. Fakturan återbetalas ej vid avbokning.   
 • Omständigheter som parter ej kan råda över som innebär att Alviks Kulturhus inte kan användas enligt bokningsbekräftelsen, medför ej skadeståndsskyldighet för parterna.
 • Alviks Kulturhus äger rätten att avboka hyrestid utan skadeståndsskyldighet vid misstanke om att planerad verksamhet strider mot vår uthyrningspolicy eller hyresregler. Kunden informeras genom dialog och kompletterande bokningsbesked
 • Avbokning ska alltid ske skriftligt senast 30 dagar innan bokningstillfället via e-post till forestandaren@alvikskulturhus.se. Avbokning senare än 30 dagar innan bokningstillfället krediteras ej. Föreningar med 0-taxa debiteras enligt gällande prislista.
 • Felaktigheter i bokningsbeskedet ska skriftligen vara Alviks Kulturhus tillhanda 3 dagar efter mottagandet. Du mailar till forestandaren@alvikskulturhus.se
 •  När du skickar en bokningsförfrågan till oss godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter enligt svensk lagstiftning.

Betalningsvillkor (långtidsbokade kunder)

 • Långtidsbokade föreningar faktureras månaden innan.
 •  Betalningstid 10 dagar.
 • Alviks Kulturhus förbehåller sig rätten att vid utebliven betalning av månadsfaktura avboka resterande bokade tider.
 • Vi kan i speciella fall erbjuda en avbetalningsplan. Planen måste då strikt följas. Avvikelse från planen innebär att omedelbar betalning krävs.
 • Om avtalad fakturering uteblir, och det beror på omständigheter som vi kan kontrollera, kräver vi inte betalning för fordringar som är äldre än 12 månader.